Livet, et spill

Hva om livet ditt er et spill? Jeg tror livet består av to hovedområder, leve livet og livets spill. Jeg skal forklare hva jeg mener. Jeg mener vi har en funksjon som består primært av å leve livet. Vi skal få mest mulig tilfredshet og godfølelse ut i fra de omstendighetene vi er i til […]

Kulturen starter på toppen

Kulturen starter på toppen! Alt du gjør og symboliserer sprer seg som ringer i vannet rundt deg. Se deg rundt, og se hva du skaper. Er det inkludering og empati? Eller er det stress og usikkerhet? Å drive en virksomhet dreier seg om å jobbe sammen som et team for å få til noe som […]

Problemer kan ikke løses fra samme tilstand som det oppstod

Image by DarkmoonArt_de

Albert Einstein sa en gang at problemer ikke kan løses fra samme mentale tilstand som der de oppstod. Først nå i de senere år forstår jeg hva han mente med det. Og akkurat det utsagnet står sentralt i problemløsing. For å forstå hva det betyr, så er det nyttig å forstå hva et problem er. […]

SMARTE mål – inn eller ut?

bulls-eye-1044725_1920 by Rudy and Peter Skitterians

SMARTE mål, gir de nytte eller er de en uting? Det forekommer stadig diskusjoner om SMARTE mål. Er det inn eller ut med SMARTE mål? Jeg skal gi deg mitt syn på SMARTE mål og andre aspekter rundt målstyring, slik jeg ser det pr i dag. Det kan kanskje vært lurt å først se på […]

Tung ledelse

Tung ledelse

Hva mener jeg med tung ledelse? jo, du sliter med å ha kontroll over det som foregår i virksomheten din. Inntjeningen er for dårlig og du begynner å miste tillit til dine ansatte. Du kjenner at du svetter, og det går ikke bra. Inntjeningen er lavere enn det eierene liker. Du blir pushet. Du får […]

Dine ubrukte ressurser

Lar du ressurser ligge på bordet ubrukt? Eller, får du nyttiggjort deg dine ansatte fult ut? Da mener jeg ikke at du driver rov-kjør på dem og sørger for at de produserer hvert eneste minutt. Jeg tenker på kunnskapen som hver av dine ansatte har med seg som er på utsiden av den rollen du […]

Hvorfor ha en felles Misjon

Misjon, en felles hensikt, gir ansatte mening i arbeidet, samt noe konkret å jobbe mot. Mennesker er meningssøkende skapninger Når vi gjør noe meningsfullt føles det godt og vi blir inspirerte. Inspirerte mennesker står på, ser mulighetene, og finner smarte løsninger. Du har sikkert hørt historier om noen som har strukket seg langt av en eller annen […]

Perspektiv – Hva om du tar feil?

Har du noen gang vurdert om du tar feil når du er sikker i din sak? Jeg vet dette høres selvmotstridende ut. Men, er det ikke det du forventer av andre når du går inn i en diskusjon? Hver og en av oss ser verden ut i fra vår eget perspektiv. Perspektivet har vi utviklet […]

Gjør du langsint?

Gjør du langsint? Det vil si, har du noen gang vært langsint? Å være langsint er slitsomt og tar mye energi. Det er som å holde en badeball under vann. Vil du lære å gi slipp, så les videre. Det å være langsint var mer utpreget da jeg var barn, men det har nok sittet […]