Hva mener jeg med tung ledelse? jo, du sliter med å ha kontroll over det som foregår i virksomheten din. Inntjeningen er for dårlig og du begynner å miste tillit til dine ansatte.

Du kjenner at du svetter, og det går ikke bra. Inntjeningen er lavere enn det eierene liker. Du blir pushet. Du får beskjed om å stramme inn, spare, få de ansatte til å jobbe hardere. Du vet at noen jobber hardt, mens andre ser ut til å la det skure og gå. Hva gjør du?

Innfører du nye datasystemer for å få bedre oversikt? Tvinger du mellomledere til å rapportere mer for å få bedre oversikt, og sikre at gruppen gjør jobben sin? Innfører du regler?

Hvordan fungerer dine løsninger?

Hvordan fungerer strategien din? Blir det resultater på bunnlinja? Er ansatte motiverte og inspirererte? Trives du på jobben? Jeg håper svaret er ja, men ofte så er svaret nei.

Jeg har forslag til en annen strategi, dersom du tørr prøve noe annet.

  • Hva med å fortelle alle i ledergruppa di hva du står i. Hva som er kravet du må levere på. Tørre å være litt sårbar.
  • Inviter alle sammen til å bruke liltt tid til å komme opp med ideer. Lytt grundig til alle ideene som kommer. La disse lederne få prate ut, fortelle hvordan de tenker, hvorfor de mener det er en god ide, om hvordan de tenker det er mulig å realiser ideen, osv. Ha tillit til at de vil være med å hjelpe deg med å dra lasset.
  • Bruk samtidig tid på å bli kjent med virksomheten. Gå til hver avdeling og få innføring i hva de gjør og hvordan arbeidsflyten foregår, slik at du forstår enkelheten eller kompleksiteten i arbeidet som gjøres. Når du vet hva de gjør til daglig er det lettere å forstå hvor de kommer i fra når nye ideer og forslag kommer på bordet.
  • Ha tillit til at dine ansatte kan løse situasjonen og gi dem frie tøyler til å gjennomføre det som trengs.

På denne måten tror jeg du vil bevare motivasjonen og inspirasjonen, og du vil få drahjelp på veien. Det vil være mer gøy for deg som leder å jobbe med teamet ditt. Du bygger en ny kultur. Du bygger tillit. Du viser at du verdsetter kreativitet og engasjement. Det er slutt på tung ledelse!

Jeg heier på deg!