Lar du ressurser ligge på bordet ubrukt? Eller, får du nyttiggjort deg dine ansatte fult ut? Da mener jeg ikke at du driver rov-kjør på dem og sørger for at de produserer hvert eneste minutt. Jeg tenker på kunnskapen som hver av dine ansatte har med seg som er på utsiden av den rollen du har plassert dem i. Mange ansatte har mer kunnskap og kreativitet i seg enn det de til daglig får brukt, og dette er blant dine ubrukte ressurser.  

Vanlig praksis

Min erfaring er at ansetter en person for å fylle en bestemt rolle. Alle forventninger er knyttet opp mot den rollen du er satt til å fylle. Selv om det står i CVn at du også har annen interessant kompetanse, så blir du ikke invitert til å bidra på andre områder. Dersom du forsøker å hinte frempå om at du gjerne kan bidra på andre områder, så blir du kanskje oversett. Du er satt i en funksjons-bås, og der blir du fort sittende fast.

Alternativt så tar du initiativ til å bidra, og leverer på områder som er utenfor ditt ansvarsområde. Det fungerer til en viss grad, men du blir aldri helt tatt inn i varmen. Du blir aldri en del av teamet. Du kan aller nådigst levere, men du skal i hvert fall ikke få æren for arbeidet.  

Ansatte kan mer enn det de er ansatt for å gjøre.

Alle ansatte kan mer enn det de er ansatt for å gjøre. Mange ønsker å få bruke hele seg for å bidra positivt til utvikling av virksomheten, for å oppnå fornøyde kunder. Hvorfor blir det ofte slik at dette er ressurser som likevel ikke blir benyttet?

Det krever selvsagt mot fra ledere til å lytte til ideer fra andre kilder enn de vanlige. Det krever kjennskap til sine ansatte for å se hva de har å bidra med. Du må tørre å slippe dem til. Du må evne å omrokere ansatte for å sette dem i den posisjonen de fungerer best i, spesielt når det betyr at det er en annen rolle enn den de ble ansatt i.

Men, kanskje det er verdt det. Tenk så mye mer energi det vil være i de ansatte, og så mye morsommere for deg som leder å følge opp. Jeg tror dere ved en ansettelse har kjøpt mer ressurser enn hva dere nyttegjør dere hos den enkelte.

Hvilke ressurser har du i teamet ditt som ikke blir brukt?