Misjon, en felles hensikt, gir ansatte mening i arbeidet, samt noe konkret å jobbe mot.

Mennesker er meningssøkende skapninger

Når vi gjør noe meningsfullt føles det godt og vi blir inspirerte. Inspirerte mennesker står på, ser mulighetene, og finner smarte løsninger. Du har sikkert hørt historier om noen som har strukket seg langt av en eller annen årsak. De vil sikre familien sin, de vil redde folk som lider, de vil ta vare på mishandlede dyr, de vil sikre bedre dialog mellom mennesker, osv. Når vi jobber for noe som er viktigere enn å pleie eget ego, så har vi tilgang til flere av våre interne ressurser. Vi blir løsningsorienterte og mindre redde for å feile. I tillegg så vil trivselsfaktoren trolig øke. Dette kan være din virksomhet, og dine ansatte.

Tenk på generasjonen med ingeniører som var ferdig utdannet etter 2. verdens krig og var så heldige å få jobb i Staten. De var på jobb og bygget opp landet. For en oppgave! Det var meningsfullt. Det er noe helt annet enn å gå jobb for å trekke noen ledninger eller rør, el.l.

Hva er drømmen som bygges?

Som leder kan du hjelpe dine ansatte til å se på hvilken måte de bidrar til noe godt i samfunnet ved å synliggjøre det via virksomhetens hensikt/ misjon. Synliggjør for dem at de er med på å skap noe fantastisk.

Les gjerne metaforen om de 3 steinhoggerne. http://www.nybrodahl.com/Kap6/Visdomsord/de_3_steinhoggerne.htm

Hensikt, en del av strategien

Når hensikten vi jobber mot i hovedsakelig dreier seg om oss selv (status, lønn for å betale regninger, etc) har vi en tendens til å jobbe basert på belønningsmetode; pisk og gulrot. Vi er mindre utholdende og blir fortere slitne. De fleste virksomhetene jeg er kjent med benytter belønningsstrategi via lønn, bonus, titler, oppdrag, kritikk, ekskludering, osv. og håper den ansatte vil skjerpe seg og levere bedre. Spørsmålet er jo hvor godt dette fungerer. Har du forsøkt flere ganger uten å få det ønskede resultatet? Da kan det være på tide med nye strategi.

Hva med å finne frem til hensikten til virksomheten, gjerne der den en gang startet. Hvorfor mente gründeren at det var behov for virksomhetens varer/tjenester til å begynne med? Det hele starter jo gjerne med et kundebehov som kan dekkes på en god måte. Hvilken samfunnsnytte ivaretok virksomheten? Hvordan er det fortsatt det samme, eller hvordan er det annerledes nå? På hvilken måte bringer virksomheten verdi til samfunnet i dag? Tenk så flott å gå på jobb for å bidra til denne samfunnsnytten.

Økonomi vs hensikt

Mange ledere blir holdt i ørene av økonomer og verdien på aksjekursen, og lar det ta over styringen. De ansatte opplever det dithen at de jobber for at noen andre skal høste verdien de har vært med å skape. For meg minner dette om slaveri. Forskjellen her er at vi (ansatte) går “frivillig” inn i dette forholdet. Dette er tross alt normen i samfunnet, og hvordan skal en ellers overleve i samfunnet. En må jo ha penger til å bo og leve for. Altså blir løsningen å finne en arbeidsgiver og inngå kontrakt der arbeidsinnsats utveksles med lønn. Dette er i utgangspunktet en helt grei avtale, men den blir så mye mer interessant når en har et felles fokus mht hva en ønsker å oppnå med dette arbeidet.

Dessverre så blir mye av fokuset rettet mot økonomi og aksjekurset uten å se at det er resultatet av det virksomheten yter til samfunnet. Det er ikke lett for deg som leder å motivere ansatte til å jobbe for økt aksjekurs eller økt avkastning til eiere. Selv må jeg innrømme at jeg aldri har latt meg motivere til å stå på ekstra for å øke utbytte til mennesker jeg ser på som godt ivaretatt økonomisk. Ja, jeg kan forstå logikken systemet er bygget opp på, men det inspirerer meg likevel ikke. Derimot kan jeg la være å bry meg så mye om det faktum at overskudd i selskapet går til eiere/aksjeeiere når selskapet går bra og jeg jobber for noe jeg tror på, som er bra, som påvirker andre på en god måte. Da vil jeg holde fokuset på det gode jeg gjør via min funksjon.

Mening er motivasjon

Når vi jobber for å skape, og det er en større mening i det vi gjør, så er løsningene lettere å finne, vi er mindre redde for å feile, og vi går på med krum hals. Vi blir bedre ansatte som trives på jobben, som bidrar til løsninger og resultater, som igjen vil gi selskapet den økonomiske ryggraden den trenger.

Ønsker du hjelp til å finne tilbake til virksomhetens hensikt/misjon, eller til den største meningsbæreren i virksomheten, så inviterer jeg deg til å ta kontakt for en samtale.

Om bildet

Bildet er fra toppen på Kilimanjaro. Jeg ble invitert med av broren min. Og min hensikt med turen var å ha tid med broren min. Målet vårt sammen, var å nå toppen av Kilimanjaro. Med fokus på det gjøre noe sammen, så var det ikke plass til å fokusere på “sliten”. Jeg var heldig og fikk i pose og sekk. Jeg fikk tid med min bror, og vi nådde toppen av fjellet.