Kulturen starter på toppen! Alt du gjør og symboliserer sprer seg som ringer i vannet rundt deg. Se deg rundt, og se hva du skaper. Er det inkludering og empati? Eller er det stress og usikkerhet?

Å drive en virksomhet dreier seg om å jobbe sammen som et team for å få til noe som er større enn oss selv. Det er en fantastisk rolle du har som toppleder som kan gi alle dine ansatte muligheten til å bli med på denne ferden. Du får være med å inspirere og utvikle de flotte menneskene du har tatt med deg. Gi dem rom for å ta ansvar og blomstre i rollene sine. Det er som å ha en ekstra familie. Du har en familie hjemme som du inspirerer og utvikler, og du har en familie på jobben du inspirerer og utvikler.

Omsorg hører hjemme begge steder. For det er noe vi trenger for å føle oss trygge. Med en kultur som nærer trygghet, så kan du selv tenke deg hvordan ringene i vannet vil se ut der du går.