Skam er et tema som stadig dukker opp i mediene for tiden. Vi skal skamme oss for å være sosiale, vi skal skamme oss for å fly, osv. Men, hva er skam? Det hadde vært bedre om det var snakk om at en skulle ha skyldfølelse knyttet til de nevnte områdene. Det er en følelse som ikke er like tung og vond å bære som skam, og gir mer rom for å ta nye ansvarlige valg.

Men, skam dukker opp i så mange andre områder enn de nevnt over. Typiske områder for skam er:

  • Utseendet; for tykk, for kort, hudproblemer, hudfarge, osv.
  • Morsrollen – er jeg god nok som mor
  • Det å feile: jobb, ekteskap, ugift, eksamen, osv.
  • Det å være ansett som svak, ikke kunne ta vare på familien
  • Gruppeskam: etnisitet, religion, seksuell legning, osv.
  • Utsatt for overgrep

Alle ønsker vi å være perfekte innen rammene av de verdiene vi definerer oss med. Når vi feiler å møte dem, så vil vi kunne føle på skam.

Hva er skam?

Men, hva er nå skam? Jeg har slitt lenge med det begrepet. Av til følte jeg at jeg hadde en forståelse av hva det var, og så innså jeg at jeg ikke hadde det. Det glapp unna som et såpestykke. NÅ føler jeg at jeg har fått taket på dette såpestykket. Slik jeg forstår skam nå, så er det den følelsen vi får når vi har feilet å leve opp til egen standard, eller en standard satt av andre som vi respekterer. Og resultatet av den følelsen er at vi ikke tror vi er gode nok til å være verdig kjærlighet og tilhørighet.

Skam er opplevelsen av å ikke være god nok som det mennesket man naturlig er. Resultatet av det er at en stadig må strekke seg etter å bli bedre, i håp om en dag å være god nok til å oppnå den etterlengtede tilhørigheten og kjærligheten vi ønsker. Vi blir derfor ofte desperate etter anerkjennelse for å være sikker på at vi er gode nok.

Skam er opplevelsen av å ikke være god nok som det mennesket man naturlig er.

Problemet er at skammen ikke forsvinner ved å unngå den, som ofte er en vanlig strategi. Den blir i stedet en tung energi som ligger som en skygge over oss og holder oss tilbake, gjør oss små og usikre. Som med troll, så er det viktig å få dem ut i lyset så de sprekker. Når skammen blir snakket om og satt lys på, så vil det være vanskelig for den å bli værende.

Dersom du er nysgjerrig og har lyst til å lære mer om skam, eller jobbe med å få bort skam, så er du velkommen til å komme på kurs der vi snakker mer om skam, ulike typer for skam, effekten av skam, og hvordan vi hver og en kan bli kvitt skam. Mitt ønske for deg er at du er fri for skam, og at du ikke gir skam til andre slik at vi alle får det bedre her i livet.