Jeg vil bli en bedre leder!

  • Jeg vet jeg har mer å gi
  • Det er ikke klart for alle hvor vi skal
  • Jeg vet jeg kan bli tydeligere
  • Jeg ønsker å ha et motivert team rundt meg

"The most important role of a leader is to set a clear direction, be transparent about how to get there and to stay the course"

- Irene Rosenfeld

 

Som leder er du den samlende faktoren. Du setter retningen og viser alle hvor ferden skal gå, og med hvilke midler du tenker en skal bruke på ferden. Dette vises gjerne gjennom klar hensikt med virksomheten (misjon og visjon), verdier og klare policyer som tydeliggjør prioriteringer. 

Dersom dette ikke er klart for deg, så er det vanskelig for de som vil følge deg å vite hvor de skal gå. Jobben som leder blir vanskeligere og mer fragmentert, og det er lettere for den enkelte ansatte å velge å følge sine egne verdier og policyer som fører til at du raskt kan få en gjeng som alle går hver sin retning. 

Før: Hvor skal vi?

sign, places, travel

Etter: Det er hit vi skal!

lighthouse christmas cartagena, lighthouse, signal nautical

Coachingprosessen

map, tourism, lost

Kartlegging

Kartlegge

Kartlegge

Reisen starter med å kartlegge hvem og hva virksomheten er, for å få forståelse for hvor reisen skal gå hen. Når det er klart så kan arbeidet med å kommunisere og tydeliggjøre konsekvenser av valget starte. 

HINDRING

Fjerne hindringer

Vi har alle våre hinder, og mange av dem er fiktive. De ser ekte ut og oppleves som et hinder vi ikke lett kommer rundt, men så viser det seg ofte at det er et hinder som egentlig er laget av tanker. Gjennom oppveksten og læring har vi lært oss at noe er vanskelig. Og, mange støtter oss når vi sier dette er vanskelig. Altså må det være sant! Vi skal se nærmere på hva disse hindrene er og vurdere om de er reelle eller fiktive.

I denne prosessen vil du få mange spennende aha-opplevelser, og lære en ny måte å tenke på. Dette vil gi en enorm frihet og mange nye muliheter!

HINDRING

leopard, safari, wildcat
sea, nature, man

oppfølging

Kurs

Jevnlig oppfølging

Alle har godt av å ha en sparringspartner som ikke har en egeninteresse i utfallet. Jeg vil sjekke inn med deg regelmessig for å hjelpe deg å se om nye hindringer kanskje også er tankebaserte, og for å stille deg spørsmål som gjør handlingene dine klare og tydelige både for deg og de som blir påvirket av dem. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt 

Møtes gjerne online