Skam

Skam er et tema som stadig dukker opp i mediene for tiden. Vi skal skamme oss for å være sosiale, vi skal skamme oss for å fly, osv. Men, hva er skam? Det hadde vært bedre om det var snakk om at en skulle ha skyldfølelse knyttet til de nevnte områdene. Det er en følelse […]