Jeg er

SIRI

– og jeg har troen på deg! –

Jeg har i mange år ønsket å bistå ledere med å finne sin måte å lede på som styrker deg som leder, og som også gagner de ansatte. Det skal fungere best mulig for alle parter. 

På mange måter var grunnen til det opplagt. Både jeg, og de aller fleste jeg kjenner, har vært i den situasjonen at de har hatt en «dårlig» leder, og vært frustrert. Det er demotiverende å jobbe for dårlige ledere. Alle ønsker seg jo “den gode” lederen. 

Jeg har opplevd lederne som gode mennesker, men som ikke har funnet den gode måten å jobbe med oss ansatte på. Det er jo ikke lett å lære det gjennom studier, og det er få som får tilbakemeldinger som bidrar til reell utvikling.

Her en dag ble jeg utfordret til å finne frem til hva som motiverte meg for å bistå ledere. Det første som kom til meg var selvsagt det at med en leder som fungerer bedre, så vil alle trolig ha bedre arbeidsdager, både leder og ansatte. Med bedre arbeidsdager, et bedre liv. Den konklusjonen trekker jeg da vi bruker såpass mye tid av livet vårt på jobb. Og hvem vil vel ikke ha et bedre liv?

Men, så dukket det opp en ting til. Jeg satt plutselig og kjente på at min kunnskap og kompetanse i arbeidssituasjoner ikke var verdsatt nok eller kjent nok til at den ble benyttet slik jeg hadde sett det for meg. Jeg har i mange situasjoner følt meg overflødig og lite nyttig på jobb. For å kompensere for det så har jeg påtatt meg diverse forefallende arbeid som jeg kunne bistå med. Men aller mest ønsket jeg å være mer til nytte for virksomheten. Jeg er sikker på at det er flere som føler det sånn. Tenk på alle de ressursen som finnes på arbeidsplasser, og som ikke blir tatt i bruk! Jeg tror nemlig at de aller fleste kunne tenke seg å være mer til nytte enn de opplever at de er pr i dag. Tenk om all energien i disse personene ble frigjort! WOW! Det tror jeg vil være krutt for en virksomhet, og for den enkelte.

Denne refleksjonen ble en sterk drivkraft for meg i å bistå deg som leder med din utvikling. Jeg har kjent på det å ha mye å tilby, men ikke nødvendigvis fått levere på det. Nå VIL jeg levere på det jeg har å tilby. Jeg vil at min kunnskap skal benyttes fullt ut!

 

Jeg har et litt utradisjonelt fokus som ligger til grunn for min bistand. Jeg forventer at du som leder vil ha et større fokus på menneskelige faktorer ved virksomheten enn de økonomiske. Her er noen personer og temaer som har inspirert meg, som du kan søke opp for en forståelse av hvor mitt mindset kommer i fra:

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt 

Møtes gjerne online