Hvordan gi litt blanke i ting, og få det bedre!

Kurset tar utgangspunkt i alle kravene og forventningene vi ofte føler vi må mestre for å være gode nok, eller verdige nok. Det er følelsene vi sitter med som påvirker hvordan vi oppfører oss. Noen ganger fører det til at vi er snill pike/gutt, og andre ganger blir det opprør. Vi orker rett og slett ikke lenger. Uansett blir vi slitne når vi blir presset for langt, og det går utover selvfølelsen.

Alle ser livet sitt gjennom egne erfaringer. På noen områder fungerer det godt for oss, og på andre områder så holder det oss tilbake. Erfaringene får vi ikke gjort noe med, men måten vi opplever erfaringene kan vi gjøre noe med, og det er det jeg kaller å se på livet gjennom nye briller.

Hvordan tror du livet ditt vil være dersom de slitsomme kravene og forventningene er borte?