Stress på jobben er relevant for alle. Stress er ikke bra for helsen. Stress får oss til å gå i fight, flight eller freeze (FFF) modus. Når vi er stressa så leverer vi ofte dårligere. Personer som har roen vil ofte ha et klarere sinn, og tenker dermed klarere, og er bedre i stand til å mestre situasjoner og utfordringer.

Å ha balanserte og mentalt rolige ansatte er en fordel for virksomheten. Det gir opphav til kreativitet, klarhet, forståelse, og balansert håndtering av situasjoner. Når dette er på plass så vil den enkelte levere bedre på sine oppgaver.