Om

Snowflake Coaching

Copyright © All Rights Reserved

Hva jeg står for

Jeg har en sterk tro på at alle mennesker har et stort potensial i seg. Ikke alle opplever at det er kommet frem. Jeg har evnen til å inspirere deg og motivere deg til å finne frem til disse evnene. Ved å benytte meg av ulike coaching teknikker vil jeg assistere deg til å finne frem til ditt potensial. Jeg er opptatt av at coachingen gir deg fremgang og resultater i det virkelige liv, og det er din suksess som er mitt mål.

Jeg er opptatt av at alle kan lykkes å få det enda bedre i livet sitt uten at det skal være basert på hardere arbeid. Det gjelder å jobbe smartere, ikke hardere.

 

Det å få mulighet til å assistere andre til å finne sine styrker er viktig for meg. Jeg har derfor tatt en lengre utdanning innen coaching for å styrke meg innen dette området.

 

 

Hva jeg står for

Siri

Kommunikasjon har fasinert meg i lengre tider, og i 2011 startet jeg min coaching utdannelse for å få noe mer håndfast med meg i bagasjen. Jeg har utdannet meg til NLP og Meta-Coach hos Coach Akademiet i OSlo. Og videreutvikler meg for tiden som coach innen 3P.

 

Tidligere har jeg bl.a. jobbet som sertifisør av styringssystemet ISO 9001, ISO 13481 og OHSAS 18001. Dette er systemer som har fokus på lederskap via målsetting, handlingsplaner og gode rutiner. Dette er også mye av kjernen i egenutvikling. Det er derfor mange fellestrekk i det jeg har jobbet med og coaching med fremadrettet endringsfokus. Coaching er et egnet verktøy for å assitsere personer og ledere med å komme frem til hva de faktisk ønsker, og deretter la vedkomende selv finne frem til veien å gå for å oppnå de ønskede resulatene.

 

For personlig coaching eller gruppearrangementer, kontakt meg!

 

Mobil: 48125325

Email: snowflake.coach@yahoo.no

Referanser

Flyskrekk

 

Kari

 

Datteren min nektet å ta fly. Vi reiste rundt på ferie med tog til bl.a. Roma. Hun var virkelig redd og vi ønsket ikke presse henne. I år bestemte hun seg for å gjøre noe med det da det var noe tungvindt. Etter at hun hadde en coaching samtale med Siri skjedde det noe magisk - hun var villig til å fly, ikke bare villig... hun hadde overvunnet frykten sin! Kort tid etter bestilte vi 2 flyturer. Det gikk veldig bra, og i dag kan vi ta fly til våre reisemål!

 

 

Therese

 

Jeg kom til Siri for å få hjelp til å bedre selvfølelsen min og for å få hjelp til å beholde roen i møte med andre mennesker, særlig de jeg betraktet som mine overordnede. Siri gav meg gode hjelpemidler slik at jeg selv kunne kartlegge hvilke områder i livet jeg var fornøyd med og hvilke jeg hadde problemer med, og vi klarte raskt å snevre inn hva jeg ønsket å jobbe videre med. Vi satte tydelige, målbare mål for coachingen, og allerede etter første time følte jeg endring i hvordan jeg oppfattet meg selv. Hver time fikk jeg også flere verktøy jeg kunne bruke i vanskelige situasjoner privat og i jobbsammenheng, noe jeg har hatt god glede av ved flere anledninger og kommer til å benytte i lang tid fremover. Etter fire konsultasjoner hos Siri er jeg nå mye mer bevisst på hvilke områder jeg ønsker endring på, hvordan jeg reagerer i – for meg – skumle situasjoner og hva jeg konkret må gjøre for at ikke disse situasjonene skal føles skumle lenger. Jeg føler meg nå tryggere og roligere i mitt eget skinn. Takk for god hjelp!