Snowflake Coaching

Snowflake Coaching

Copyright © All Rights Reserved

Nytten av Coaching

- finne frem til hva som er viktig for deg

 

I dagens travle samfunn vil nesten alle ha nytte av å ha en samtalepartner som kan ha fullt fokus på deg i en periode. Ved å få anledning til å få stå i sentrum av livet ditt av og til og få rom til å reflektere vil du kunne finne frem til hvordan du ønsker å prioritere tiden din, aktivitetene.

Coaching samtalen

 

Coaching er en spesiell type samtale. Det er en samtale som du som coach-klient styrer. Du setter agendaen for prosessen og timene. Fokuset er på deg og det du ønsker. Som coach stiller jeg spørsmål slik at du selv skal få bedre klarhet i tankemene dine. Jeg er ikke en konsulent som gir deg svarene. De vet jeg at du sitter med selv. Det jeg gjør er å gi deg rom for å tenke høyt, samt utfordre dine satte sannheter for å gi deg rom for å kunne utvikle deg videre. For å assistere deg over noen kneiker som eventuelt vil dukke opp har jeg noen teknikker med meg som vil forenkle den prosessen.

 

 

“If you want to change the fruits, you will first have to change the roots. If you want to change the visible, you must first change the invisible.”

― T. Harv Eker, Secrets of the Millionaire Mind: Mastering the Inner Game of Wealth