3P

Snowflake Coaching

Copyright © All Rights Reserved

3P – de tre fundamentale prinsippene som skaper våre opplevelser av livet

•Livskraft

•Sinnstilstand

•Tanker

 

Når du har fått innsikt om hvordan de tre prinspenne, livskraft, bevissthet/sinnstilstand og tanker, fungerer sammen så vil du forstå hvordan du selv skaper dine opplevelser i livet, på godt og vondt. Innsikten gir en frihet som gjør tilværelsen letter på så mange områder.

 

Sydney Banks er mannen bak de tre prinsippene. Han jobbet som sveiser i mange år, og opplevde seg selv som en usikker mann. En dag fikk han innsikten at usikkerheten hans kun var tankebasert. Det var starten på en ny retning.

 

Noe av essensen som ligger til grunn for de tre prinspinnene (3P) er at alle per definisjon har god psykisk helse. Vi har evne til å oppleve en dyp tilfredshet ved livet hvert eneste sekund. Det er kun en tanke unna, om du ikke er der. Det er først når vi begynner å (over-)tenke at vi forkludrer vår psykiske helse, og til tider vår fysiske. Det er altså ikke noe galt med verken deg eller noen av dine nære og kjære.

 

Livet er nøytralt

Alt som skjer i verden er i utgangspunktet nøytralt. Det er først når vi tillegger det en mening at det får betydning for oss. Betydning er noe som er definert av oss mennesker via tanker og positive eller negative assosiasjoner. Det vil faktisk si at hver og en av oss skaper våre opplevelser via de tankene vi har om situasjonen der og da. Vi har heller ikke alltid en lik måte å reagere på overfor samme situasjon. Vi har ulike reaksjonsmønster ut i fra hvilken sinnstilstand vi er i også. Dette høres kanskje vanskelig ut, men det er egentlig veldig enkelt. Det er ikke behov for å analysere hva som skjer og hvorfor. Så snart det er noe i deg som forstår at du er selv skaperen av dine opplevelser og følelser, så får de mindre makt over deg. Du vil fortsatt leve i humørsvingninger, men de vil ha kortere varighet, og de vil være mindre alvorlige, og du vil reagere med en helt annen ro enn du gjør i dag.

 

 

Styrt av det ytre

En av de store utfordringene vi står overfor i dagens samfunn er at vi tidlig lærer oss at det er andre personer, hendelser, eller hva vi eier og har som er årsaken til om vi har det bra eller ei. Og det stemmer ikke i det hele tatt når vi vet at vi selv skaper opplevelsene, men det kan ofte se slik ut. Når jeg mener at årsaken til mine følelser kommer fra andre steder enn meg selv, så blir det utrolig mange faktorer jeg skal ha kontroll på for å bli tilfreds og fornøyd i livet. Ikke rart mange vokser opp til å ha et sterkt kontrollbehov. Det er millioner av ting vi til enhver tid føler at vi må kontrollere. Hva forsøker du å kontrollere? Hvem som gjør hva i familien, posisjon i samfunnet, hva naboen gjør eller ikke gjør, utseendet ditt, osv… For meg er det ikke rart at mange personer møter veggen når de har en så stor oppgave å håndtere hver dag. Tenk deg den fantastiske følelsen det er å kunne gi slipp på all denne kontrollen, og stole på at livet blir som det blir likevel. Stole på at du kan leve i en tilstand a dyp ro og tilfredshet uansett hva som skjer.

 

I situasjonen jeg beskrev over så blir hver og en automatisk et offer. Makten er gitt til andre for opplevelsen av tilfredshet i livet. Det er på tide å ta makten tilbake!